Producenci
Marki z którymi współpracujemy
Promocje
Gree Clivia 5 kW
Gree Clivia 5 kW

6 090,96 zł

Cena regularna: 7 613,70 zł

Najniższa cena: 5 153,70 zł

4 952,00 zł

Cena regularna: 6 190,00 zł

Najniższa cena: 4 190,00 zł
szt.
Gree Fairy Silver 3,5 kW
Gree Fairy Silver 3,5 kW

3 729,36 zł

Cena regularna: 4 661,70 zł

Najniższa cena: 3 729,36 zł

3 032,00 zł

Cena regularna: 3 790,00 zł

Najniższa cena: 3 032,00 zł
szt.
Gree G-Tech 2,70 kW Multi Split
Gree G-Tech 2,70 kW Multi Split

1 869,60 zł

Cena regularna: 2 337,00 zł

Najniższa cena: 1 869,60 zł

1 520,00 zł

Cena regularna: 1 900,00 zł

Najniższa cena: 1 520,00 zł
Gree Free Match 6,1 kW
Gree Free Match 6,1 kW

6 582,96 zł

Cena regularna: 8 228,70 zł

Najniższa cena: 6 582,96 zł

5 352,00 zł

Cena regularna: 6 690,00 zł

Najniższa cena: 5 352,00 zł
szt.
Gree Amber Standard WHITE 3,50 kW
Gree Amber Standard WHITE 3,50 kW

4 122,96 zł

Cena regularna: 5 153,70 zł

Najniższa cena: 4 122,96 zł

3 352,00 zł

Cena regularna: 4 190,00 zł

Najniższa cena: 3 352,00 zł
szt.
AUX M2 5,2 kW
AUX M2 5,2 kW

4 910,16 zł

Cena regularna: 6 137,70 zł

Najniższa cena: 4 435,30 zł

3 992,00 zł

Cena regularna: 4 990,00 zł

Najniższa cena: 3 605,93 zł
szt.
AUX J-Smart 5 kW
AUX J-Smart 5 kW

4 122,96 zł

Cena regularna: 5 153,70 zł

Najniższa cena: 4 380,65 zł

3 352,00 zł

Cena regularna: 4 190,00 zł

Najniższa cena: 3 561,50 zł
szt.
AUX Freedom 3,50 kW (Urządzenie wewnętrzne)
AUX Freedom 3,50 kW (Urządzenie wewnętrzne)

1 129,60 zł

Cena regularna: 1 412,00 zł

Najniższa cena: 1 200,20 zł

918,37 zł

Cena regularna: 1 147,97 zł

Najniższa cena: 975,77 zł
szt.
AUX Klimatyzator przypodłogowy 3,60 kW (Jednostka wewnętrzna)
AUX Klimatyzator przypodłogowy 3,60 kW (Jednostka wewnętrzna)

1 505,60 zł

Cena regularna: 1 882,00 zł

Najniższa cena: 1 599,70 zł

1 394,07 zł

Cena regularna: 1 742,59 zł

Najniższa cena: 1 481,20 zł
AUX-M-C09 Klimatyzator kasetonowy 2,80 kW (Jednostka wewnętrzna)
AUX-M-C09 Klimatyzator kasetonowy 2,80 kW (Jednostka wewnętrzna)

1 999,20 zł

Cena regularna: 2 499,00 zł

Najniższa cena: 2 124,15 zł

1 625,37 zł

Cena regularna: 2 031,71 zł

Najniższa cena: 1 726,95 zł
Panasonic TZ 4,2 kW (urządzenie wewnętrzne)
Panasonic TZ 4,2 kW (urządzenie wewnętrzne)

2 591,86 zł

Cena regularna: 3 239,82 zł

Najniższa cena: 2 289,03 zł

2 107,20 zł

Cena regularna: 2 634,00 zł

Najniższa cena: 1 861,00 zł
szt.
Panasonic Etherea 3,5 kW Srebrny
Panasonic Etherea 3,5 kW Srebrny

6 190,40 zł

Cena regularna: 7 738,00 zł

Najniższa cena: 7 738,00 zł

5 032,85 zł

Cena regularna: 6 291,06 zł

Najniższa cena: 6 291,06 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.centrumklim.pl,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.centrumklim.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Centrumklim.pl), jest prowadzony przez Centrum Klim Robert Pakuła, posiadający NIP: 534-222-61-06, REGON: 141958099 (zwaną dalej „Centrum Klim”).

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1.4. Regulamin sklepu internetowego Centrumklim.pl umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.centrumklim.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

 

§2 Definicje 

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego,

2.2. Usługodawca/Sprzedawca – Centrum Klim Robert Pakuła, NIP: 534-222-61-06, REGON: 141958099

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.centrumklim.pl przez Centrum Klim Robert Pakuła

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),

2.7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje regulamin sklepu internetowego oraz ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

 

§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego 

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Centrumklim.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Centrumklim.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Centrumklim.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Centrumklim.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego Centrumklim.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

§4 Warunki zawierania umowy sprzedaży 

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Centrumklim.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Centrumklim.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

4.6. Na podstawie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz. 881 ze zm.) Klient zawierając Umowę Sprzedaży, której przedmiot stanowi Produkt zawierający fluorowane gazy cieplarniane lub w wyniku połączenia elementów ten gaz będzie zawierał, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia stwierdzającego podpisanie umowy z przedsiębiorstwem instalacyjnym posiadającym uprawnienia do instalacji urządzeń zawierających gazy cieplarniane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia. Przykładowy wzór oświadczenia znajduje się pod adresem:  Oświadczenie

Oświadczenie o którym mowa powyżej może zostać złożone:

  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@centrumklim.pl
  • pisemnie na adres: Centrum Klim Robert Pakuła, ul. Bukowiecka 92/134, 03-893 Warszawa; 

4.6.1 W przypadku niedostarczenia oświadczenia o którym mowa w §4 pkt. 4.6. Sprzedawca może anulować zamówienie

 

§5 Sposób płatności i termin płatności 

5.1. W sklepie Centrumklim.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

  • przelew na konto bankowe Sprzedawcy, 
  • płatność za pobraniem,
  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym,
  • za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Centrumklim.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy Centrumklim.pl umożliwia realizację płatności za pomocą systemu ratalnego oraz leasingowego Comperia + Siemens SimplyLeasy. Szczegółowe informacje o podmiotach realizujących przedmiotową usługę dostępne są na stronie Centrumklim.pl.

5.4. Sklep internetowy Centrumklim.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:

  • Paypal;
  • Przelewy24.

5.5. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia sprzedaży.

5.6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§6 Dostawa

6.1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Centrumklim.pl wynosi od 48 godzin do 14 dni roboczych. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.4. W przypadku zakupu urządzenia wraz z usługą instalacji w Warszawie oraz miejscowościach oddalonych nie więcej niż 40 km od siedziby Centrumklim.pl kupujący nie ponosi kosztów dostarczenia towaru.

6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

 

§7 Odstąpienie do umowy 

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Bukowiecka 92/134, 03-893 Warszawa; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy sklep@centrumklim.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.5. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 33 (tj. w sytuacji dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym) i art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683), ponosi Sprzedawca.

7.6. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7.7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.8. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.9. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

7.10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

7.11. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.12. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

 

§8 Reklamacje

8.1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:

  • jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 1 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  • jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

8.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres ul. Bukowiecka 92/134, 03-893 Warszawa lub poprzez e-mail na adres sklep@centrumklim.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.3. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.4. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze/usłudze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawnej polszczyzny.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Centrumklim.pl.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd.

 

§10 Dane osobowe 

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Centrumklim.pl, dostępnego na stronie www.centrumklim.pl.

 

§11 Postanowienia końcowe 

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.centrumklim.pl.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.02.2020 .

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

[ formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy ]

Adresat:

Centrum Klim

ul. Bukowiecka 92/134, 03-893 Warszawa

www.centrumklim.pl

sklep@centrumklim.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy

sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*).

Przedmiot umowy

 

Data zawarcia umowy

Imię i nazwisko konsumenta (-ów)

 

Adres konsumenta (-ów)

 

Podpis konsumenta (-ów)

[ tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej ]

 

 

Data

(*) niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl